Tietosuojaseloste

 • Macpeople Oy suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

  Macpeople Oy
  y-tunnus 0728151-1

  Fredrikinkatu 48 A
  00100 Helsinki
  puh. 010 230 7300

  Rekisteriä koskevissa asioissa voit ottaa yhteyttä seuraavilla tavoilla:

  Soittamalla numeroon  010 2307 300 arkisin 9-16.
  Lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@macpeople.fi.
  Kirjeitse edellä mainittuun osoitteeseen.

 • MacPeople Oy ylläpitää seuraavia rekisterejä:
  Asiakasrekisteri
  Suoramarkkinointirekisteri
  Verkkokaupan asiakasrekisteri
  Asiakaspalauterekisteri
  Laitehuoltorekisteri

 • MacPeople Oy käsittelee vain välttämättömiä henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseksi.

  Henkilötietoja käytetään esimerkiksi seuraavissa tarkoituksissa: asiakassuhteen ylläpitoon
  - asiakkaan tunnistamiseen
  - tilausten toimituksiin, käsittelyyn
  - markkinointiin ja viestintään
  - palvelunlaadun varmistamiseen ja kehittämiseen
  - tuotteiden takuuajan todentamiseen
  - asiakaspalveluun
  - laskutukseen

  Henkilötietojen käsittely perustuu joko suostumukseen, sopimukseen tai oikeutettuun etuumme. Oikeutettu etumme perustuu liiketoiminnan harjoittamiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen ja suoramarkkinoinnin tuottamiseen. Suoramarkkinointia emme tee ilman nimenomaista suostumustasi.

 • Rekisterinpitäjä kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin käyttötarkoituksiin.

  Asiakastiedot:
  Nimi
  Osoite
  Sähköpostiosoite
  Puhelin
  Laitteen sarjanumero

  Yritykset:
  Yrityksen nimi
  Yrityksen y-tunnus
  Yrityksen luottokelpoisuus
  Yrityksen luokittelutiedot
  Yhteyshenkilö ja asema

  Verkkopalvelussa:
  Tunnus ja salasana
  IP-osoite

  Luotolla hankittaessa:
  Luottoehdot
  Luotonvalvontaan vaadittavat tiedot

  Käyttötiedot:
  Ostohistoria
  Tarjous, tilaus-, toimitus-, laskutus ja palautustapahtumat

  Suoramarkkinointiehdot:
  Suoramarkkinointi lupa
  Uutiskirjeen tilaus

  Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Joidenkin tietojen pidempiaikaiseen säilyttämiseen vaikuttaa lainsäädäntö, kuten kirjanpitolaki, kuluttajakauppaan liittyvät vastuut ja velvoitteet sekä raportointivelvoitteet.

  Apple laitehuoltoihin liittyviä tietoja säilytetään 5 vuotta valmistajien vaatimusten mukaisesti.

 • Verkkosivustot ja verkkokauppa (macpeople.fi, 1store.fi) käyttää evästeitä (cookies) pystyäkseen parantamaan sivuston laatua ja tekemään siitä entistä käyttäjäystävällisemmän. Voit halutessasi estää evästeet verkkoselaimen asetusvalikossa mutta tässä tapauksessa sivustot eivät toimi täydellisesti niiden tarkoittamalla tavalla. Evästeet keräävät seuraavia tietoja : IP-osoite, selaintyyppi, käyttöjärjestelmä, tulo- ja lähtösivut, palveluntarjoaja, päivämäärä- ja aikatiedot sekä verkkokaupan sisällä vieraillut sivut. Tietoja käytetään ostokori-ja tilaustoimintoihin. Tietojen analysointiin käytämme Google Analytics –palvelua. Google Analytics tiedoista ei voi päätellä yksittäisen asiakkaan identiteettiä tai tietoja.

  Käyttäessäsi verkkosivustojamme pyydämme suostumustasi evästeiden käyttöön.

  Lisätietoja evästekäytännöistä ->

 • Henkilötietoja  kertyy useammasta lähteestä asiakassuhteen syntyessä www.1store.fi ja www.macpeople.fi verkkokaupassa, 1store - myymälöissä ja  MacPeople yritysmyynnissä. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas luo tunnukset verkkokauppaan, tilaa ja ostaa tavaraa tai palveluja, tilaa uutiskirjeen, pyytää tarjousta. Pitääksemme tiedot ajantasalla saatamme päivittää henkilötietojasi hyödyntäen julkisia rekisterejä tai päivityspalveluja.

  Kuluttaja-asiakkaiden tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta väestörekisteristä. MacPeople Oy:n laskutusasiakkaiden yhteys- ja luottotietoja tarkistetaan yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä YTJ www.ytj.fi, Suomen Asiakastieto Oy:n tai Bisnode Finland Oy:n online tietokannoista.

 • Pääsääntöisesti henkilötietoja käsittelee MacPeople Oy:n henkilökunta asiakasuhteen toteuttamiseksi kuten kappaleessa 3 on kerrottu.

  MacPeople Oy käyttää ulkopuolisia alihankkijoita ja palveluntarjoajia palveluiden tuottamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa näille tahoille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista. Osa käyttämistämme alihankkijoista ja palvelimista voivat sijaita EU-alueen ulkopuolella, jolloin pyrimme varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lain mukaisesti.

  MacPeople Oy ei luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU-alueen ulkopuolelle.

 • Henkilötietoja sisältävät rekisterit ovat suojattu tarkoituksenmukaisesti, joilla estetään tietojen väärinkäyttö, häviäminen, tuhoutuminen ja luvaton pääsy.

  Tietojärjestelmässä sijaitsevaa rekisteriä käsittelevät vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla varustetut MacPeople Oy:n henkilöstöön kuuluvat, joilla on tarvetta käsitellä henkilötietoja asiakassuhdetta hoidettaessa. Kirjallisessa muodossa olevia henkilötietoja sisältäviä dokumentteja säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain käsittelyyn oikeuttavalle henkilöllä. Vaitiolovelvollisuus sitoo kaikkia rekisteriä käyttäviä henkilöitä.

 • Sinulla  on oikeus:
  - tarkastaa rekisterissä olevat omat henkilötietojesi
  - pyytää tietojen oikaisua tai täydentämistä
  - pyytää tietojen poistamista (niiltä osin kuin lainsäädännön puitteissa mahdollista)
  - pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle
  - peruuttaa suostumus suoramarkkinointiin
  - vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

  Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle riittävän yksilöidysti ja kirjallisesti.

  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus kansalliselle tietosuojaviranomiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan tietosuojalainsaadännön vastaisesti.

 • Palveluiden kehityksen ja läinsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivullamme, josta löytyy myös viimeisin versio tästä selosteesta.