Reklamaatiot

  • Asiakas on velvollinen tarkastamaan tuotteet niiden saapuessa. Mikäli tuotteissa havaitaan vikaa tai vahinkoja, pitää asiakkaan viipymättä, mutta viimeistään 8 päivän kuluttua tuotteiden saapumisesta, reklamoida asiasta kirjallisesti. Vapaamuotoisen reklamaation voi toimittaa sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@1store.fi. Asiakas on velvollinen tarkistamaan tuotteet, vaikka niitä ei käytettäisi välittömästi tai ne olisi paketoitu varastoitavaksi. Jos reklamaatiota ei tehdä, katsotaan toimitus hyväksytyksi. Takuu tai virhevastuu ei kata tuotteen väärästä käytöstä tai ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvia vahinkoja.

  • Palvelun tarjoaja ei ole vastuussa tulonmenetyksistä, jotka johtuvat myydyistä tuotteista. Vastuu rajoittuu maksimissaan tuotteen hintaan. Mikäli ostettua tuotetta ei enää saada (esim. valmistuksen loppumisen vuoksi), palautetaan maksettu kauppasumma asiakkaalle.