Tietosuojaseloste

Macpeople Oy suojaa rekisteröityjen yksityisyyttä ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

1. Rekisterinpitäjä


Macpeople Oy
y-tunnus 0728151-1

Fredrikinkatu 48 A
00100 Helsinki
puh. 010 230 7300

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa


Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla: asiakaspalvelu@macpeople.fi

3. Rekisterin nimi


Macpeople Oy Asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella. Tietoja käytetään liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisterin tietoja suoramarkkinointiin, jos asiakas on sen sallinut.

5. Rekisterissä käsiteltävät tiedot ja niiden säilytysaika


Rekisterinpitäjä kerää vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin käyttötarkoituksiin.

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Asiakastiedot:
Etunimi
Sukunimi
Yritys
y-tunnus
Katuosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköpostiosoite
Laitteen sarjanumero
Verkkopalvelun tunnus ja salasana
IP-numero

Luotolla hankittaessa:
Luottoehdot
Luotonvalvontaan vaadittavat tiedot

Käyttötiedot:
Ostohistoria
Tilaus-, toimitus-, ja palautustapahtumat

Suoramarkkinointiehdot:
Suoramarkkinointi lupa
Uutiskirjeen tilaus

Henkilötietoja säilytetään niin pitkään, kuin on tarpeellista tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Joidenkin tietojen pidempiaikaiseen säilyttämiseen vaikuttaa lainsäädäntö, kuten kirjanpitolaki, kuluttajakauppaan liittyvät vastuut ja velvoitteet, raportointivelvoitteet sekä laitevalmistajien vaatimukset. Huoltotilauksiin liittyviä dokumentteja säilytetään 5 vuotta valmistajien vaatimusten mukaisesti.

6. Evästeet


Verkkosivustot ja verkkokauppa (1Store –webshop) käyttää evästeitä (cookies) pystyäkseen parantamaan sivuston laatua ja tekemään siitä entistä käyttäjäystävällisemmän. Voit halutessasi estää evästeet verkkoselaimen asetusvalikossa – tässä tapauksessa sivustot eivät toimi täydellisesti niiden tarkoittamalla tavalla. Tietoja käytetään ostokori-ja tilaustoimintoihin sekä sisäänkirjautumistoimintoihin.

Tietojen analysointiin käytämme Google Analytics –palvelua. Google Analytics tiedoista ei voi päätellä yksittäisen asiakkaan identiteettiä tai tietoja.

Käyttäessäsi sivustojamme hyväksyt käyttämämme evästeet.

7. Säännönmukaiset tietolähteet


Rekisteri kertyy useammasta lähteestä asiakassuhteen syntyessä www.1store.fi verkkokaupassa tai 1store - myymälöissä. Asiakassuhde syntyy kun asiakas luo tunnukset www.1store.fi-verkkokauppaan, tilaa ja ostaa tavaraa tai palveluja, tilaa uutiskirjeen, pyytää tarjousta tai tietoja.

Kuluttaja-asiakkaiden tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta väestörekisteristä. Macpeople Oy:n laskutusasiakkaiden yhteys- ja luottotietoja tarkistetaan ja seurataan yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ www.ytj.fi, Bisnode Oy:n luottotietopalvelun online-tietokannoista.

8. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja asianmukaisille viranomaistahoille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen tai muun perustellun syyn vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimusjärjestelyin riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Macpeople Oy käyttää ulkopuolisia alihankkijoita ja palveluntarjoajia palveluiden tuottamiseen. Henkilötietoja voidaan luovuttaa näille tahoille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista. Osa käyttämistämme palveluista voivat sijaita EU-alueen ulkopuolella, jolloin pyrimme varmistamaan että henkilötietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan lain mukaisesti.

8.1 Tietojen luovutus Apple-laitteiden huoltotyöt

Macpeople vastaanottaa Apple-laitteiden huoltotöitä ja välittää ne edelleen Applen valtuuttamalle huoltoliikkeelle. Laitevalmistajan Applen vaatimuksesta huoltotyöhön kirjataan seuraavat asiat.

Nimi
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Huollettavan laitteen sarjanumero, tarkistetaan laitteesta

Emme tarkista tietojen oikeellisuutta.
Mikäli huolto edellyttää ostokuitin esittämistä luovutamme kopion ostokuitista kaikkine tietoineen huoltoliikkeelle ja laitevalmistajalle takuun tai muun veloituksettoman huollon vaateena.

Huollon toteutumisen ja laadun varmistamiseksi Apple voi lähettää luovutettuun sähköpostiosoitteseen asiakastyytyväisyyskyselyn. Jos olet jo rekisteröinyt laitteesi, esim. käyttöönoton yhteydessä, on mahdollista, että sinuun otetaan yhteyttä Applen rekisterissä olevien yhteystietojen perusteella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät rekisterit ovat suojattu tarkoituksenmukaisesti, joilla estetään tietojen väärinkäyttö, häviäminen, tuhoutuminen ja luvaton pääsy.

Rekisteriä käsittelevät vain henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla varustetut Macpeople Oy:n henkilöstöön kuuluvat, joilla on tarvetta käsitellä henkilötietoja asiakassuhdetta hoidettaessa.

Vaitiolovelvollisuus sitoo rekisteriä käyttäviä henkilöitä.

10. Rekisteröidyn oikeudet, omien tietojen tarkastaminen, korjaus, täydentäminen tai poistaminen

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto henkilötietojensa käsittelystä, tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia epätarkan tai virheellisen tiedon oikaisua sekä tietojen täydentämistä. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojen poistamista tai siirtämistä tai vaatia käsittelyn rajoittamista. Kun käsittely perustuu suostumukseen, suostumuksen voi perua milloin tahansa.

Tarkastusoikeusvaatimus tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle yhteyshenkilölle riittävän yksilöidysti ja kirjallisesti. Käsittelemme tarkastuspyynnöt kohtuullisessa ajassa. Pidätämme oikeuden veloittaa maksullinen korvaus asiakkaan tietojen tarkastuspyyntöihin liittyvästä käsittelystä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti

11. Tietosuojaselosteen muutokset

Palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivullamme, josta löytyy myös viimeisin version tästä selosteesta.